6.50 με ΦΠΑ
8.60 με ΦΠΑ
11.00 με ΦΠΑ
14.00 με ΦΠΑ
15.00 με ΦΠΑ