17 %
17 %
17 %
17 %
Εξαντλημένο
44 %
22 %
22 %
22 %