15 %
12 %
15 %
22 %
11 %
13 %
30 %
Εξαντλημένο
18 %
7 %